Klimaat-O-Logica

Klimaat-O-Logica

een overweging over duurzaam bouwen en wonen


Hoe ver wil jij je energieverbruik terugdringen?

De meeste woningen verbruiken veel energie en vervuilen daardoor het milieu.

Wat kunnen we het beste doen?
Wat is een klimaat-o-logische keuze in deze eco-kwestie?

over Klimaat-O-Logica

Het milieu-effect van een maatregel is niet vanzelfsprekend.

Het effect moet door middel van een berekening worden aangetoond; daarbij moeten de milieu-impact van het produceren en aanbrengen van de voorzieningen (vervuiling en grondstoffen-uitputting in de productiefase) net zo goed meegewogen worden als de effecten van het gebruik van de voorzieningen (minder fossiele energie in de gebruiksfase).

Winket berekent de milieu-impact en de
bouwkosten van uw project in één keer! met EcoQuaestor.

Doe mee aan de discussie

Notities en opmerkingen bij Klimaat-O-Logica

Elk project heeft zijn eigen beste oplossing, die staat of valt bij een goede analyse en een adequate doorrekening.

Notitie voor de vervolgdiscussie:

De bewijslast van een milieu-maatregel ligt bij degene die de maatregel voorstelt.
Het milieu-effect van een maatregel is niet self-evident.
Het effect moet door middel van een berekening worden aangetoond; daarbij moeten de milieu-impact van het produceren en aanbrengen van de voorzieningen (vervuiling en grondstoffen-uitputting in de productiefase) net zo goed meegewogen worden als de effecten van het gebruik van de voorzieningen (minder fossiele energie in de gebruiksfase).

Wat bedoel je met isolatie als aanvulling bij “eco-balans”?

Met isolatie als aanvulling, bedoel ik, dat je isolatiemaatregelen goed moet afstemmen op de onderhoudscyclus van een gebouw. Wacht bijvoorbeeld met het isoleren van een (plat) dak tot de dakbedekking vernieuwd moet worden, anders gooi je als het ware dakbedekking weg, die nog goed is. Maar omgekeerd moet je natuurlijk op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is, de gelegenheid aangrijpen om het dak te isoleren. Door zo het isoleren van het dak als aanvulling op het onderhoudswerk uit te voeren, ben je economisch en ecologisch (waarschijnlijk) het meest effectief.

Dat “waarschijnlijk” zet ik erbij, omdat je bij twijfel het gewoon kunt uitrekenen. Bijvoorbeeld met EcoQuaestor.

Waarom sluit eco-balans renoveren meer aan bij het woongedrag dan nul-op-de-meter?

Nederlanders verwarmen vaak alleen hun woonvertrekken en geven de voorkeur aan een koele slaapverdieping; daar zou je met je energieberekening en isolatiemaatregelen op kunnen inspelen.
In de gebruiksgeschiedenis van een huis varieert de bezetting. In veel gezinswoningen wonen een groot deel van de tijd maar één of twee mensen. Dat heeft gevolgen voor het reële effect van energiebesparingsmaatregelen.

Wat is er tegen het gebruik van PV-cellen?

Het “nul-op-de-meter” effect van PV-cellen is voor een deel slechts schijn, want door de onbalans in energieproductie en energievraag gedurende de wisselende seizoenen, hebben PV-cellen maar een beperkt milieueffect en (op termijn) ook maar een beperkt economisch voordeel.