Netwerk

Bouwprojecteconomie

Winket is lid van Bouwprojecteconomie.

Bouwprojecteconomie is een coöperatie van elf onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus verspreid over Nederland. Alle bureaus zijn aangesloten bij NVBK, de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database. Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar. Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus.

EcoQuaestor

EcoQuaestor is de aanpak van Bouwprojecteconomie voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de kosten van bouwprojecten. Maar het is meer dan dat…

  • Met EcoQuaestor kan de milieulast volgens de normen van het Bouwbesluit berekend worden.
  • Met EcoQuaestor kunnen ook de bouwkosten van uw project berekend worden.
  • EcoQuaestor sluit aan op NEN 2699.
  • In EcoQuaestor zijn de specificaties van de technische oplossingen gecodeerd met STABU-korttekstcodes.
  • Gegevens in EcoQuaestor zijn uitgewerkt tot een gedetailleerd niveau voor calculatie (bijvoorbeeld m2 en stuks) en milieuberekeningen (kg materiaal).
  • EcoQuaestor is beschikbaar voor BIM-producten, zoals ArchiCAD, Revit en Solibri en voor het bestekkenpakket Kubus Stabu 4 Element.
  • EcoQuaestor wordt ondersteund door elf NVBK-bouwkostenbureaus.
  • De aanpak van EcoQuaestor sluit aan op de internationale EPD-methodiek (volgens NEN-EN 15804:2012+A1:2013 en).

NVBK

Winket is lid van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen.

Het NVBK-lidmaatschap fungeert als een gezaghebbend keurmerk voor bouwkostendeskundigen. De NVBK ontsluit voor haar leden kennis en informatie op het vakgebied en geeft toegang tot een interessant netwerk van vakprofessionals. De NVBK behartigt de professionele belangen van haar leden in Nederland en internationaal, en zet zich in voor het onderwijs op het vakgebied.

International Construction Measurement Standards

Tim de Jonge vertegenwoordigt samen met Creon Swaghoven (Assay Plan- & Vastgoedeconomie) de NVBK in de ICMS.

NEN

Tim de Jonge is voorzitter van de Norm(sub-)commissie voor NEN 2699.

NEN 2699 geeft de indeling van investeringskosten en exploitatiekosten van “onroerende zaken” en hun onderlinge relatie. Met “onroerende zaken” worden in dit verband bedoeld: gebieden, bouwwerk(en) met bouwwerkgebonden terreinen. Boten en stacaravans vallen hier niet onder. De systematiek van deze norm kan ook worden gebruikt als niet alle kostensoorten van toepassing zijn, bijvoorbeeld in situaties waarbij grondkosten of inrichtingskosten geen rol spelen.

Mevrouw Meijer

Winket is de vaste bouwkostenadviseur van de stichting Mevrouw Meijer.

HU Hogeschool Utrecht

Tim de Jonge is in een deeltijd-aanstelling gedetacheerd bij de HU Hogeschool Utrecht en werkt in die hoedanigheid mee aan het onderzoek “Beyond the Current: user preference tested design solutions for energy efficient housing renovation”.

OBO

Winket verzorgt voor de scholen van OBO – West Brabant de planning van het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud.

CEEC

NVBK is lid van de internationale raad Conseil Européen des Economistes de la Construction (Council of European Construction Economists). De CEEC is 35 jaar geleden opgericht door enkele nationale instellingen van bouwkostendeskundigen, waaronder de NVBK.

De CEEC heeft als doel de professionele bouwkostenkunde / bouweconomie in Europa te promoten. Het bevorderen van goede opleidingen en de erkenning van professionals in de diverse landen staat hoog op de agenda. Daarnaast fungeert de CEEC ook als intermediair tussen de beroepsgroep en diverse EU-organisaties.

Vertegenwoordiging NVBK: Tim de Jonge (Winket bv) en Creon Swaghoven (Assay Plan- & Vastgoedeconomie)

BNB

Winket is lid van de Bond van Nederlands Bestekdeskundigen.

Bouwplannen worden op enig moment vastgelegd en gespecificeerd in een contract tussen de opdrachtgever en het bouwbedrijf dat het werk gaat uitvoeren. Zo’n contract heet een bestek.
BNB bevordert de kwaliteit van het bestekschrijven, behartigt de professionele belangen van bestekschrijvers en biedt hen de gelegenheid voor onderling contact.