Adviesbureau Winket

huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Winket maakt bouwkosten inzichtelijk
Waarom zijn de bouwkosten van die ene planvariant lager dan die van de andere?
Als je dat begrijpt als opdrachtgever of architect, ben je in staat om “kosten-effectieve” ontwerpvoorstellen te doen. De kostenbegeleiding van Winket is erop gericht opdrachtgevers en architecten inzicht te geven in de economische implicaties van voorgestelde planvarianten. Op alle schaalniveaus, van initiatief tot uitvoering.

klimaat-o-logica

Winket huistvestingseconomie
Uiteindelijk gaat het steeds om ‘huisvestingseconomie’ en niet alleen om de laagst mogelijke bouwkosten. Dus brengen wij graag bij uw projecten onze kennis van exploitatie en onderhoud in. Maar wij kunnen ook ‘gewoon’ een begroting maken of assisteren bij een prijsonderhandeling.

Ruim 30 jaar ervaring!
In 1986 is  Tim de Jonge in Roosendaal het bouwkostenadviesbureau ‘Winket voor de bouw’ begonnen. Het bureau voert adviesopdrachten uit in heel Nederland.

Winket onderzoekt
Winket maakt ook bouwkostenanalyses van uitgevoerde projecten. De resultaten daarvan komen op verschillende manieren terug in onze bouwkostenbestanden: sommige projecten zijn geschikt als referentieproject in de Winket Referentie- projectenmethode. Elders op onze website vindt u er meer over.

De projectanalyses worden onder andere gepubliceerd in het tijdschrift Bouwmarkt (BIM Media).

Bouwprojecteconomie & EcoQuaestor
Bouwprojecteconomie is een coöperatie van elf onafhankelijke Nederlandse bouwkostenadviesbureaus, waaronder Winket. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database.

Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar. Op deze manier verrijkt Bouwprojecteconomie de kennis van Winket.