Netwerk

Bouwprojecteconomie Winket is lid van Bouwprojecteconomie. Bouwprojecteconomie is een coöperatie van elf onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus verspreid over Nederland. Alle bureaus zijn aangesloten bij NVBK, de Nederlandse vereniging van bouwkostendeskundigen. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een…